Вінничани вмудряються отримувати земельні ділянки «понаднормово»

Новини Вінниці

Від­по­від­но до ч. 1 ст. 121 Зе­мель­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни, гро­ма­дя­ни Укра­їни ма­ють пра­во на бе­зоп­латну пе­ре­да­чу їм зе­мель­них ді­ля­нок із зе­мель дер­жавної або ко­му­наль­ної влас­ності для ве­ден­ня осо­бис­то­го се­лянсь­ко­го гос­по­дарс­тва — не біль­ше 2 гек­та­ра.

Жмеринською міс­це­вою про­ку­ра­ту­рою Вінницької області вста­нов­ле­но факт отримання гро­ма­дя­нином України у 2018 році у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею майже два га, розташованої на території однієї з сільських рад Жмеринського району. Вод­но­час цей громадянин у 2015 році вже ви­ко­рис­тав своє пра­во на бе­зоп­латне от­ри­ман­ня земель­ної ді­лян­ки на території Жмеринського району в ме­жах норм бе­зоп­латної пе­ре­да­чі зе­мель­них ді­ля­нок для да­но­го ви­ду ви­ко­рис­тання.

Загалом, цьогоріч місцевою прокуратурою до місцевого суду пред’яв­ле­но 2 позови про визнання незаконними наказів та витребування земельних ділянок, загальною площею майже 4 га, вартістю майже 100 тис. грн, які наразі перебувають на розгляді.

Довідка. Від­по­від­но до ч. 1 ст. 121 Зе­мель­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни, гро­ма­дя­ни Укра­їни ма­ють пра­во на бе­зоп­латну пе­ре­да­чу їм зе­мель­них ді­ля­нок із зе­мель дер­жавної або ко­му­наль­ної влас­ності для ве­ден­ня осо­бис­то­го се­лянсь­ко­го гос­по­дарс­тва — не біль­ше двох  гек­та­рів.

За інформацією: прес-служба прокуратури Вінницької області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *